Fietsen werkt!

Welkom bij Fiets&Werk, koepel van sociale fietsondernemingen. Fietsmobiliteit en sociale tewerkstelling: daar staan wij voor! Samen met onze leden in Vlaanderen en Brussel beheren we fietspunten aan stations. Maar we bieden ook fietsen aan voor werknemers, toeristen, studenten of scholieren, telkens op maat van de klant.

Nieuws

Antwerpen, Mortsel en Boechout bekroond als Fietsstad/-gemeente 201227 June 2012 - 09u41 | Home

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft Antwerpen, Mortsel en Boechout vandaag bekroond als Fietsstad/-gemeente 2012. Het is voor het eerst dat die prijzen worden uitgereikt. Meeuwen-Gruitrode, Vorselaar, Lier, Koksijde, Zemst, Brugge en Gent krijgen een eervolle vermelding. Met de bekroning wil minister Hilde Crevits steden en gemeenten die een goed lokaal fietsbeleid voeren in de schijnwerpers plaatsen. Vlaanderen ondersteunt steden en gemeenten om te komen tot een betere fietsinfrastructuur en een beter fietsbeleid. Er wordt elk jaar gemiddeld 100 miljoen euro in veilige fietsinfrastructuur geïnvesteerd.


Fietsgemeente/Fietsstad 2012 is een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) in samenwerking met de Vlaamse overheid, waarvoor alle steden en gemeenten in Vlaanderen zich vorig jaar kandidaat konden stellen. Er liepen maar liefst 71 kandidaturen binnen, die werden ingedeeld in drie categorieën op basis van het inwonersaantal. De kandidaturen werden beoordeeld door een vakjury onder voorzitterschap van de VSV, waarbij per categorie zes kandidaten werden genomineerd. Naast de VSV zaten onder meer de Fietsersbond, de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten, het Vlaamse Gewest, de Vlaamse fietsmanager en een docent van de Hogeschool Verkeerskunde in de jury. Na een objectief terreinonderzoek door een onafhankelijk studiebureau duidde de jury aan welke stad of gemeente per categorie de titel Fietsgemeente/-stad 2012 mag dragen en welke gemeenten een eervolle vermelding krijgen.


BOECHOUT 
In de categorie gemeenten met minder dan 20.000 inwoners gaat de titel fietsgemeente 2012 naar de gemeente Boechout. 
De motivatie van de jury: Boechout heeft als enige genomineerde gemeente een fietsbeleidsplan met alle aspecten van lokaal fietsverkeer. Er zijn ook veel meer fietsprojecten dan in de andere genomineerde gemeenten die stuk voor stuk een mooi referentievoorbeeld zijn. Er is een doordachte keuze van lokale fietsroutes op basis van attractiepolen en een stevig uitgewerkte schoolroutekaart in samenwerking met de buurgemeenten. Boechout kent een zeer hoog fietsgebruik, de fietser is er op zijn plaats en dat voel je. Binnen de context van de moeilijke mobiliteitsproblematiek in deze regio kiest Boechout duidelijk voor de fiets. Boechout is dan ook een uiterst geschikt fietsvoorbeeld voor de rest van Vlaanderen.

De eervolle vermeldingen gaan naar de gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Vorselaar.


MORTSEL 
In de categorie gemeenten en steden tussen 20.000 en 50.000 inwoners krijgt de stad Mortsel de titel fietsgemeente 2012.
De motivatie van de jury: In Mortsel wordt een stevige plaats voor de fiets toegekend in het mobiliteitsbeleid. Er is een fijnmazig lokaal fietsroutenetwerk. Mortsel kent een zeer hoog fietsgebruik met een uitgesproken positieve trend en bovendien een lage ongevalskans voor fietsers. Naast een Slimme Wegenkaart om de fietsmogelijkheden bekend te maken, werd in samenwerking met de buurgemeenten een schoolbereikbaarheidskaart opgemaakt. Mortsel maakt een duidelijke keuze voor duurzaam mobiliteitsbeleid. Mortsel kent een duidelijke voortrekkersrol toe voor de fietser.

De eervolle vermeldingen gaan naar de gemeenten Lier, Koksijde en Zemst.


ANTWERPEN
In categorie steden met meer dan 50.000 inwoners wordt de stad Antwerpen uitgeroepen tot Fietsstad 2012 
De motivatie van de jury: ‘Antwerpen investeerde erg veel in een kwaliteitsverbetering van het fietsen in de afgelopen jaren. Het functioneel fietsverkeer kende een stijging. De stad geeft het goede voorbeeld met de voorzieningen voor eigen fietsende werknemers (een voorbeeld voor grote bedrijven). Er werden succesvolle maatregelen genomen om het fietsgebruik te verhogen, op maat van de stad, zoals de invoering van de Velo-fietsen. Het fietsbeleidsplan en het fietsparkeerplan zijn erg volledig. De werking van de Staten-Generaal Verkeersveiligheid is een voorbeeld. Een unieke, actieve en proactieve analyse van verkeersongevallen met fietsers wordt gebruikt om in de toekomst ongevallen te vermijden. Het fietsbeleid wordt gemonitord. Antwerpen is het meest verregaand in haar keuze voor de fiets en heeft de laatste zes jaar de meeste vooruitgang geboekt.' 

De eervolle vermeldingen gaan naar de steden Brugge en Gent.Naast de titel krijgen de laureaten een prijs ter waarde van maximum 50.000 euro, te investeren in ‘hardware' die rechtstreeks ten goede komt aan de fietsers in hun stad of gemeente (fietsenstallingen, fietstelpalen,...).

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Crevits: ‘De wedstrijd Fietsgemeente/-stad 2012 leert dat er in onze steden en gemeenten heel veel gebeurt voor meer en betere fietsinfrastructuur. Ik hecht er groot belang aan om vanuit Vlaanderen de gemeenten die inspanningen leveren in hun fietsbeleid te ondersteunen. Ik wil de laureaten van harte feliciteren met hun resultaat. Maar ook alle andere deelnemende gemeenten verdienen een pluim, ook zij die niet werden genomineerd'.


Voorbeeldenboek
Uit de informatie die de 71 deelnemende steden en gemeenten hebben aangeleverd, werd een voorbeeldenboek samengesteld, Fietsgemeente/Fietsstad 2012. Realisaties voor een sterk fietsbeleid in Vlaanderen. Het boek inventariseert vele voorbeelden van kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur en -beleid in Vlaanderen, gerangschikt per thema. Onder meer geïntegreerd en innoverend beleid, samenwerking en overleg, educatieve projecten, schoolbereikbaarheidskaarten, fietspromotie, kwalitatieve fietspaden en -routes, en onderhoud van de fietsinfrastructuur komen daarbij aan bod. Met de uitgave willen de VSV en de Vlaamse overheid steden en gemeenten helpen om hun lokale fietsbeleid op topniveau te tillen.

‘Zeker voor korte verplaatsingen kan het fietsgebruik nog een grote progressie maken, zegt juryvoorzitter Eddy Klynen van de VSV. ‘In Vlaanderen blijft 40% van alle verplaatsingen onder de 3 kilometer, 52% is korter dan 5 kilometer en bijna 71% is minder dan 10 km. En toch nemen we voor veel van die korte verplaatsingen nog steeds de auto. Dat groeipotentieel voor de fiets omzetten in meer reëel fietsgebruik vereist samenwerking op het terrein tussen alle betrokken overheden: Vlaanderen, de provincies en de gemeenten. Met het voorbeeldenboek willen we die boodschap ondersteunen en lokale overheden inspireren om nog meer in te zetten op veilig en comfortabel fietsgebruik."

Fietsgemeente/Fietsstad 2012 toont alvast duidelijk aan dat het fietsbeleid nieuwe wegen is ingeslagen. ‘Fietsen bevordert het duurzame verplaatsingsgedrag. Ik ben ervan overtuigd dat er meer mensen effectief voor de fiets zullen kiezen, wanneer er voldoende veilige en comfortabele fietsvoorzieningen voorhanden zijn: fietspaden, fietsenstallingen, mogelijkheden om de fiets te combineren met bus, tram en trein. Ik moedig alle steden en gemeenten aan om daar samen nog intenser werk van te maken. Vlaanderen investeert jaarlijks gemiddeld 100 miljoen euro in nieuwe en veilige fietsinfrastructuur. Dankzij het Integraal FietsInvesteringsprogramma (IFI) is het de bedoeling om tegen 2014 1750 km nieuwe of vernieuwde fietspaden aan te leggen, dat is de afstand tussen Brussel en Porto. Halverwege deze legislatuur zijn we ongeveer in Bordeaux aangekomen', besluit minister Hilde Crevits.