Fietsen werkt!

Welkom bij Fiets&Werk, koepel van sociale fietsondernemingen. Fietsmobiliteit en sociale tewerkstelling: daar staan wij voor! Samen met onze leden in Vlaanderen en Brussel beheren we fietspunten aan stations. Maar we bieden ook fietsen aan voor werknemers, toeristen, studenten of scholieren, telkens op maat van de klant.

Nieuws

Cambio en FIETSenWERK slaan de handen in elkaar voor propere wagens en een proper milieu25 January 2011 - 11u25 | Home - Projecten

Autodeelorganisatie cambio en FIETSenWERK, de koepel van fietsondernemingen in de sociale economie, slaan de handen in elkaar voor propere wagens én een proper milieu. Vanaf februari 2011 zullen mobiele onderhoudsteams van de leden van FIETSenWERK in vijf Vlaamse steden het wagenpark van cambio op een ecologische manier reinigen.

Cambio draagt duurzame mobiliteit hoog in het vaandel. Het autodeelsysteem tracht het wagenbezit en -gebruik te beperken door een gevarieerd gamma van deelauto's aan te bieden aan knooppunten van trein, tram, bus en fiets. Bij de keuze van dit gamma wordt de ecoscore van de wagens mee in rekening gebracht. Gebruikers van cambio hebben dus een ‘ecologische bandafdruk' die beduidend kleiner is dan die van gewone automobilisten. Ruim 10.000 particuliere en zakelijke gebruikers zijn intussen overtuigd van het nut en de voordelen.

Om de ecologische bandafdruk van haar klanten nog verder te verkleinen, sloot cambio een samenwerkingsovereenkomst af met FIETSenWERK. De reiniging van een deel van het wagenpark wordt uitbesteed aan ledenondernemingen van FIETSenWERK, met slechts één doel: het onderhoud nog milieuvriendelijker maken. De onderhoudsploegen zullen de auto's ter plaatse schoonmaken met ecologische ‘wassen zonder water'-producten. Het transport tussen de verschillende standplaatsen gebeurt bovendien per (bak)fiets. Kortom: minder autokilometers en minder waterverbruik voor propere wagens en een proper milieu.

In een eerste fase zullen de leden van FIETSenWERK in totaal 32 wagens onderhouden in Oostende, Brugge, Kortrijk, Gent en Antwerpen. Vanaf februari 2011 verschijnen de eerste mobiele onderhoudsteams er in het straatbeeld. Het is de bedoeling de samenwerking op termijn nog uit te breiden, zowel qua aantal wagens als naar andere cambio-steden.

Bookmark and Share