Welkom!

Fietspunten willen het gebruik van de fiets in combinatie met het openbaar vervoer stimuleren door in de directe omgeving van drukke mobiliteitsknooppunten fietsdiensten aan te bieden. Dat houdt in dat de medewerkers toezicht houden op de fietsenstallingen en ze onderhouden. Daarnaast kunnen fietsgebruikers in de fietspunten terecht om een tweewieler te huren of voor kleine herstellingen die noodzakelijk zijn om veilig en reglementair thuis te geraken. Een meer uitgebreide uitleg over het concept vindt u onder Wat?.

De fiets is een belangrijke schakel in duurzame ketenmobiliteit en kent een groot potentieel als voor- en natransportmiddel bij het openbaar vervoer. De tweewieler vormt dus een sterk wapen in de strijd tegen koning auto. Fietsgebruikers hebben dan ook alle recht om met een uitstekende dienstverlening in de watten te worden gelegd. De fietspunten tekenen daarvoor graag present. Bovendien worden ze uitgebaat door ondernemingen uit de sociale economie die voor de uitbouw van de diensten een beroep doen op mensen die moeilijk hun weg vinden naar het normale arbeidscircuit. Win³ dus: winst voor fietsers, kansengroepen en de maatschappij!

Voorlopig zijn de fietspunten vooral te vinden aan treinstations. Het concept is immers gegroeid vanuit een oproep van de NMBS-Holding rond het beheer van fietsenstallingen. Zo werden in 2007 de eerste fietspunten opgericht aan de acht grootste treinstations in Vlaanderen en Brussel. Sindsdien kende het netwerk dankzij het grote succes een exponentiële groei: in 2008 kwamen er nog vijf fietspunten bij, in 2009 werd het aantal meer dan verdubbeld. Begin 2010 opende in Namen ook het eerste fietspunt op Waalse bodem. Eind 2012 is de kaap van veertig fietspunten ruim gerond. En de toekomst ziet er met een tiental locaties in ontwikkeling bijzonder rooskleurig uit!

De actuele informatie per fietspunt vindt u door in het rechtermenu de gewenste locatie aan te klikken. Bij Waar? vindt u een overzichtskaart met alle fietspunten in België.

Indien u na het bekijken van de website nog verdere vragen hebt, kan u ons steeds contacteren via de gegevens bij Contact.