Fietsen werkt!

Welkom bij Fiets&Werk, koepel van sociale fietsondernemingen. Fietsmobiliteit en sociale tewerkstelling: daar staan wij voor! Samen met onze leden in Vlaanderen en Brussel beheren we fietspunten aan stations. Maar we bieden ook fietsen aan voor werknemers, toeristen, studenten of scholieren, telkens op maat van de klant.

Nieuws

De bedrijfsfiets: bemind, maar nog niet erg gekend20 August 2014 - 11u38 | Home - Fietspunten - Studentenfietsen - Bedrijfsfietsen

Fiets&Werk, de koepel van 17 sociale fietsondernemingen in Vlaanderen en Brussel organiseerde in het voorjaar van 2014 een bevraging waar 400 bedrijven aan deelnamen. Opvallend resultaat is dat de respondenten de bedrijfsfiets wel genegen zijn, maar dat de kennis over de verschillende aspecten ervan beperkt is.

Bedrijfsfietsen zijn fietsen die een bedrijf voor haar werknemers voorziet voor verplaatsingen van thuis naar het werk of verplaatsingen in dienstverband. Een aantal bedrijven zoals Nike, Colruyt, KU Leuven of Familiehulp bieden deze fietsen reeds aan via één van de leden van Fiets&Werk. Uit de bevraging blijkt dat meer dan één derde van de ondernemingen de aanschaf van bedrijfsfietsen overweegt binnen een termijn van 2 jaar. Binnen de termijn van 5 jaar is dat zelfs 54%. De kostprijs, het administratieve meerwerk en het gebrek aan interesse bij werknemers worden daarbij als de belangrijkste drempels beschouwd.
Bij bedrijven die de bedrijfsfiets reeds aanbieden aan hun werknemers valt op dat het merendeel de fietsen heeft aangekocht (73%). In 40% van de gevallen zijn er echter geen bijkomende diensten voorzien zoals onderhoud en herstelling. Dat staat in schril contrast met de bedrijfswagen waar alle diensten van A tot Z gewoonlijk deel uitmaken van het contract. Toch vinden ondernemingen die service na verkoop niet onbelangrijk. Bijna 80% vindt dat het onderhoud moet opgenomen worden in het aanbod voor bedrijfsfietsen.

Behoefte aan kennis
Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat het gebrek aan kennis over het concept en de voordelen de hoofdreden is waarom er geen bedrijfsfietsen aangeboden worden. Zo weet meer dan de helft niet dat de bedrijfsfiets 120% fiscaal aftrekbaar is of dat de bedrijfsfiets gecombineerd mag worden met de fietsvergoeding.

Nieuw aanbod op komst
Deze resultaten maken duidelijk dat bedrijven een goede begeleiding en informatie nodig hebben als ze de fiets volwaardig willen opnemen in hun mobiliteitsaanbod naar werknemers. Fiets&Werk en De Punt stellen in september een ondernemingsplan voor om samen met de sociale en reguliere economie een kwaliteitsvol aanbod in de markt te zetten en een antwoord te bieden op de noden van bedrijven inzake het beheer van bedrijfsfietsen en kennis over het concept. Tegelijk moet dit zorgen voor meer tewerkstelling in de sociale economie en een stimulans voor duurzaam woon-werkverkeer.

Stel de bedrijfsfiets vrij van sociale zekerheidsbijdragen
Fiets&Werk pleit ook voor een vrijstelling van de sociale zekerheidsbijdragen op het privé gebruik van de bedrijfsfiets om zo de administratieve rompslomp voor bedrijven te verminderen én fietsen te stimuleren. Fietsen heeft immers een positief effect op de gezondheid, vermindert de parkeerbehoefte, ontlast het verkeer en drukt de autokosten binnen het bedrijf.

________________________________________

Het project ‘Bedrijfsfiets' is een initiatief van Fiets&Werk in samenwerking met De Punt, in opdracht van in-C met de steun van de Vlaamse overheid. De bevraging gebeurde in samenwerking met Mobimix, platform voor duurzaam vlootbeheer.