Fietsen werkt!

Welkom bij Fiets&Werk, koepel van sociale fietsondernemingen. Fietsmobiliteit en sociale tewerkstelling: daar staan wij voor! Samen met onze leden in Vlaanderen en Brussel beheren we fietspunten aan stations. Maar we bieden ook fietsen aan voor werknemers, toeristen, studenten of scholieren, telkens op maat van de klant.

Nieuws

Unieke doorstart van fietspunten in de provincie Antwerpen: meer fietspunten én uitgebreide service! Provincie, lokale besturen en fietspuntuitbaters realiseren een uniek fietspuntennetwerk22 February 2018 - 09u34 | Home

In de zomer van 2016 leek het doek te vallen over 10 fietspunten in de Kempen (Mol, Geel, Turnhout en Herentals) en de Antwerpse Zuidrand (Hove, Boechout, Mortsel, Kontich, Lint en Edegem). Dat zou sneu zijn voor de fietsers, maar ook voor 24 doelgroepmedewerkers uit de sociale economie die in die fietspunten werken.

 

De provincie Antwerpen en de betrokken stads- en gemeentebesturen gingen daarom met de uitbaters rond de tafel zitten om een duurzaam reddingsplan uit te werken. Dat is nu helemaal klaar en wordt ook zichtbaar op het terrein. Er komt extra dienstverlening, er komen nieuwe fietspunten bij én er worden meer mensen tewerkgesteld. Een uniek fietspuntennetwerk is geboren. Op verschillende plaatsen in de provincie is dat vandaag onder de aandacht gebracht van de reizigers en het grote publiek.

Meer tewerkstelling

De partners benadrukken het mobiliteits- en duurzaamheidsaspect (inzetten op de combinatie fiets-openbaar vervoer) en het leefbaarheidsaspect (nette fietspunten dragen bij tot een aantrekkelijke buurt, minder parkeerdruk in de stationsomgeving, enz.) maar zeker ook het belang voor de sociale economie. Gedeputeerde voor Sociale Economie Peter Bellens verduidelijkt: "In de fietspunten kunnen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ervaringen en attitudes opdoen die hen helpen doorstromen naar een baan in het reguliere arbeidscircuit. Door de uitbreiding van het aantal fietspunten en de activiteiten neemt ook het aantal doelgroepmedewerkers toe, van 24 naar 28. En daar komen er in de toekomst ongetwijfeld nog bij."

Een groeiend aantal fietspunten

Er komen ook meer fietspunten in de provincie Antwerpen. Waar aanvankelijk nog 10 locaties bedreigd waren, is er vandaag bedrijvigheid in 13 steden en gemeenten (nieuwe gemeenten zijn Balen, Kasterlee en Olen). Dat aantal neemt nog toe: in de lente komt Heist-op-den-Berg erbij en verwacht wordt dat nog meer lokale besturen zullen aansluiten.

Het businessplan van de fietspunten voorziet in een sterk basispakket, aangevuld met extra dienstverlening op maat van elke stad of gemeente. De medewerkers staan sowieso in voor orde en netheid aan de fietsenstallingen aan het station, ze verwijderen sluikafval en onkruid, plaatsen de fietsen correct, labelen verkeerd gestalde fietsen en sporen de gebruikers aan om hun fiets correct te stallen, halen weesfietsen weg, houden een oogje in het zeil aan de fietsenstallingen om diefstal en vandalisme te voorkomen, voeren kleine herstellingen uit volgens het altijd-thuiskom-principe (herstellingen die nodig zijn om veilig en reglementair naar huis of naar de fietsenmaker te rijden), enzovoort.

Een uitgebreid pakket op maat

Daarnaast kan elk lokaal bestuur met zijn fietspuntuitbater specifieke afspraken maken over bijkomende dienstverlening. Dat kan gaan van regelmatig toezicht op fietsenstallingen elders op het grondgebied, tot het registreren van fietsen i.s.m. de lokale politie, een specifiek aanbod voor bedrijven of acties naar scholen in functie van verkeersveiligheid. Erg in trek is ook de pop-up-fietsenstalling met plaats voor 600 fietsen, die ingezet kan worden bij grote evenementen.

Een uniek fietspuntennetwerk

Het fietspuntennetwerk dat de provincie Antwerpen op deze manier samen met de lokale besturen en de fietspuntuitbaters heeft opgestart is uniek in Vlaanderen. "Alle partners zijn laaiend enthousiast," vertelt gedeputeerde Bellens. "Samen investeren we de komende jaren 425.000 euro in deze fietspunten. Daarvan komt 125.000 euro van de provincie Antwerpen. De 14 lokale besturen dragen alles bij elkaar 300.000 euro bij; het exacte bedrag is afhankelijk van de dienstverlening die ze krijgen."

Het enthousiasme blijkt eveneens uit onderstaande quotes van enkele partners:

Werner Hens, schepen voor mobiliteit in Balen: "Samen met de komst van de fietsostrade levert ook de creatie van het nieuwe fietspunt aan het station in Balen een duidelijke meerwaarde. Het Balense gemeentebestuur is dan ook enthousiast ingestapt in dit project. De treinreiziger zal bijvoorbeeld kleine fietsherstellingen kunnen laten uitvoeren. Het Fietspunt neemt ook de opruiming van weesfietsen en de fietsgraveringen ter harte."

Johan Van Hoof, schepen van verkeer in Boechout: "Wij blijven in Boechout inzetten op meer en veilig fietsverkeer. Daarom moeten we voortdurend blijven werken aan meer comfort voor de fietser. Fietspunten zijn een onmisbare schakel. Vandaag deelden we aan pendelaars alvast informatie uit en een zadelhoesje, als leuk hebbedingetje. Zo moedigen we verplaatsingen met de fiets aan. Binnenkort trekken we ook naar scholen en bedrijven om fietsen te herstellen en reglementair in orde te brengen."

Goedele Van der Spiegel, schepen voor duurzame ontwikkeling in Edegem: "Edegem is het enige gemeentebestuur in België dat de keuze heeft gemaakt om ook te starten met een fietspuntwerking. We hebben geen treinstation op ons grondgebied, maar we willen wel als bestuur actief het gebruik van de fiets stimuleren bij het school- en werkverkeer. Het fietspunt levert hierbij een belangrijke bijdrage in ons Klimaatbeleidsplan".

Pieter Verhesen, schepen voor mobiliteit in Geel: "Geel wil een geïntegreerd fietsbeleid uitbouwen. De doorstart van het fietspunt aan het station en de aandacht voor fietsers bij evenementen staan hierbij in het eerste actiejaar centraal. Tijdens Palmenmarkt in het weekend van 23 maart kan je je fiets plaatsen in een pop-up-fietsenstalling. Ook tijdens de fietsdag op 3 mei wordt in samenwerking met VZW De Sprong ingezet op veilig fietsen."

Jan Michielsen, schepen voor mobiliteit in Herentals: "In Herentals breidt het fietspunt zijn dienstverlening uit naar de grotere fietsstallingen in de stad. Ook staat het fietspunt voortaan in voor het onderhoud van de fietsen van het stadsbestuur en het OCMW en voor het onderhoud van de loopfietsen van het scholenproject."

Koen Volckaerts, burgemeester van Hove: "Hove voert al jarenlang een fiets- en verkeersvriendelijk beleid. De nabijheid van het NMBS-station en een fietsostrade maakt een optimalisatie van uw uitstappen en verplaatsing van thuis naar uw werkplek of school mogelijk. Steeds met een pechverhelpingsdienst van het fietspunt."

Ward Kennes, burgemeester van Kasterlee: "We willen de groeiende groep treinreizigers die in Tielen opstapt, stimuleren om per fiets te komen. Daar past zo een fietspunt helemaal in. Ik hoop dat ook het rijke toeristisch aanbod van Kasterlee hier wel bij zal varen."

Willem Wevers, schepen voor mobiliteit in Kontich: "Het altijd-thuiskom-principe is echt heel handig. Kom je 's ochtends toe aan het station met bijvoorbeeld een lekke band of een kapotte rem, kan je het fietspunt contacteren. Zij doen overdag de kleine herstelling en 's avonds raak je thuis zonder problemen. Het fietspunt verzet nog meer goed werk, maar is gewoon nog niet bekend genoeg. Deze dag is dan ook ideaal om hieraan te verhelpen."

Wouter Verbeeck, schepen van mobiliteit in Lint: "Wij vonden het als gemeente zeer belangrijk dat ons fietspunt bleef bestaan en grepen de kans om de werking uit te breiden. Naast de basisdienstverlening zoals het aanbieden van fietsherstellingen en het verzorgen van de orde en netheid aan het station Kontich-Lint, zetten we nu met het fietspunt bijvoorbeeld ook meer in op fietsveiligheid en fietspromotie. Het fietspunt blijft kleine fietsherstellingen doen in onze lagere scholen en bij grote feestelijkheden zoals de Meimarkt en Suikeren Zondag zal het Fietspunt een bemande pop-up fietsenstallingen leveren."

Paul Vanhoof, schepen voor mobiliteit in Mol: "Ik ben zeer tevreden dat we het fietspunt in Mol, samen met de Provincie Antwerpen, hebben kunnen redden. De dienstverlening wordt nu zelfs uitgebreid. Dat is goed voor de sociale economie, dat is goed voor het fietsbeleid, dat is goed voor de Mollenaar. Het fietspunt zal vanaf nu alle fietsstallingen in Mol-centrum mee onderhouden. Ook de voetgangerstunnel onder de spoorweg en de parking Keirlandse Zillen worden extra onder handen genomen. Een nette stationsomgeving is het resultaat."

Steve D'Hulster, schepen voor duurzame ontwikkeling in Mortsel: "We hebben de afgelopen jaren op een zeer fijne manier met het fietspunt kunnen samenwerken en samen met hen kunnen inspelen op heel wat lokale fietsnoden. Ik denk aan Mortsel als uitvalsbasis van het fietspunt met de werkplaats langs de fietsostrade F1 en het atelier op fort 4 en ook als verhuurpunt voor toeristische fietsen in de regio en de Blue Bike deelfietsenterminal bij het treinstation Mortsel Oude-God."

Marc T'Syen, schepen voor mobiliteit in Olen: "In Olen hechten we veel belang aan zwakke weggebruikers en duurzaamheid. Door mee in het fietspuntproject te stappen, kunnen we aan de hand van sociale tewerkstelling de orde, netheid en veiligheid van onze fietsenstallingen verder optimaliseren en dat zowel in onze stationsbuurt als in de andere woonkernen. We hopen zo onze inwoners aan te moedigen om nog sneller naar de fiets te grijpen."

Peter Segers, schepen voor sociale economie in Turnhout: "De stad Turnhout hecht veel belang aan de fietspunten en het behoud ervan omdat het kansen biedt aan doelgroepmedewerkers om zich terug te kunnen integreren in de maatschappij. In het fietspunt kunnen ze ervaring opdoen in een veilige omgeving met voldoende begeleiding om daarna te kunnen doorstromen."