Fietsen werkt!

Welkom bij Fiets&Werk, koepel van sociale fietsondernemingen. Fietsmobiliteit en sociale tewerkstelling: daar staan wij voor! Samen met onze leden in Vlaanderen en Brussel beheren we fietspunten aan stations. Maar we bieden ook fietsen aan voor werknemers, toeristen, studenten of scholieren, telkens op maat van de klant.

Wat zijn fietspunten?

Fietspunten, een sociale en beter mobiele tandem:
meer werk voor kansengroepen én een betere dienstverlening voor fietsgebruikers

De fietspunten zijn initiatieven uit de sociale economie die het gebruik van de fiets, in combinatie met het openbaar vervoer, willen promoten. Daarom vindt u ze momenteel in de eerste plaats aan treinstations. Ze zorgen er voor toezicht op en netheid van de fietsenstallingen. Daarnaast kunnen ze ook fietsen verhuren en zorgen ze voor kleine herstellingen aan fietsen, die nodig zijn om veilig en reglementair thuis te komen.

Het zijn vaak nieuwe initiatieven die staan voor een vernieuwend pakket van kwaliteitsvolle dienstverlening aan fietsgebruikers. Ze ondersteunen de fietscultuur en de belangrijke rol van de fiets in zowel ketenmobiliteit als duurzaam transport. Ze kiezen ervoor om voor de uitbouw van die diensten een beroep te doen op mensen die moeilijk hun weg vinden naar de reguliere arbeidsmarkt.

Sociale-economieondernemingen hebben heel wat troeven op dat terrein. Ze kunnen putten uit vele jaren ervaring, zowel op het vlak van 'fiets' als op het vlak van tewerkstelling, waardoor ze de perfecte schakel vormen tussen een waardegerichte tewerkstelling en de groeiende maatschappelijke vraag naar fietsservicestations aan drukke mobiliteitsknooppunten.

De definitie van 'een fietspunt' luidt als volgt:

 1. Een fietspunt omvat steeds een minimumpakket aan fietsgerelateerde publieke diensten. Die diensten spelen in op een lokale en maatschappelijke vraag, worden steeds bekeken vanuit het oogpunt van de klant en kunnen uitgebreid worden in functie van lokale vragen en noden. De diensten worden aangeboden op één locatie in de nabijheid van een mobiliteitsknooppunt.

 2. Het minimum dienstenpakket omvat:
  • toezicht op en onderhoud van (brom)fietsstallingen;
  • fietsverhuur;
  • hersteldienst volgens het thuiskomprincipe.

 3. De ondernemingen die de fietspunten uitbaten onderschrijven de doelstellingen van de sociale economie én zijn het aanspreekpunt voor de fietsgebruiker op de mobiliteitsknooppunten. Ze zijn actief binnen een lokaal netwerk ter bevordering van (fiets-)mobiliteit en fietsbeleid.

 4. De naam 'fietspunt' staat eveneens voor een kwaliteitslabel waarin de voorwaarden om te voldoen aan de vestigingswet worden gerespecteerd, aangevuld met een verfijnd kwaliteitskader voor de fietspunten.

 5. Het is de combinatie van sociaal ondernemerschap, met specifieke mobiliteitsaandacht, en een kwaliteitsvol minimum dienstenpakket die het concept 'fietspunt' bepaalt.