Fietsen werkt!

Welkom bij Fiets&Werk, koepel van sociale fietsondernemingen. Fietsmobiliteit en sociale tewerkstelling: daar staan wij voor! Samen met onze leden in Vlaanderen en Brussel beheren we fietspunten aan stations. Maar we bieden ook fietsen aan voor werknemers, toeristen, studenten of scholieren, telkens op maat van de klant.

Welkom!

Fietspunten stimuleren het gebruik van de fiets in combinatie met openbaar vervoer door in de directe omgeving van drukke mobiliteitsknooppunten fietsdiensten aan te bieden. Medewerkers houden toezicht op de fietsenstallingen en zorgen voor onderhoud. Daarnaast kunnen fietsgebruikers in de fietspunten terecht om een tweewieler te huren of voor kleine herstellingen die noodzakelijk zijn om veilig en reglementair thuis te geraken.

De fiets is een belangrijke schakel in duurzame ketenmobiliteit en heeft veel potentieel als voor- en natransportmiddel bij openbaar vervoer. Fietsen is gezond, milieuvriendelijk en snel en is ideaal als vervanging of aanvulling op de auto of openbaar vervoer. Onze fietspunten staan ten dienste van deze fietsers. Bovendien worden ze uitgebaat door ondernemingen uit de sociale economie die werken met kansengroepen, zoals laaggeschoolden of langdurig werklozen. Win³ dus: winst voor fietsers, kansengroepen en de maatschappij!

Alle fietspunten bevinden zich totnogtoe vooral aan treinstations. Het concept is immers gegroeid vanuit een oproep van de toenmalige NMBS-Holding rond het beheer van fietsenstallingen. Zo werden in 2007 de eerste fietspunten opgericht aan de 8 grootste treinstations in Vlaanderen en Brussel. Sindsdien kende het netwerk dankzij het grote succes een exponentiële groei: in 2008 kwamen er nog 5 fietspunten bij, in 2009 werd het aantal meer dan verdubbeld. Begin 2010 opende in Namen ook het eerste fietspunt op Waalse bodem. In 2014 bereikten we de kaap van 45 fietspunten in Vlaanderen en Brussel en 8 in Wallonië. Anno 2018 zijn er in totaal 46 erkende Fietspunten.

Vragen? Contacteer ons!